Üzleti feltételek

Bevezető rendelkezések

 1. Jelen üzleti feltételek (továbbiakban mint „Általános Üzleti Feltételek“ is, vagy csak „Üzleti Feltételek“) a 89/2012 Sb. számú, többször módosított törvény, a Polgári Törvénykönyv (továbbiakban „Polgári törvénykönyv“, vagy csak „Ptk.“ is) a szerződő feleknek a továbbiakban ismertetett eladó és vevő között a https://www.zivada.hu/ webáruházon keresztül megkötött vásárlási szerződéssel kapcsolatban, vagy annak alapján keletkező kölcsönös jogait és kötelességeit szabályozza.
 2. Az eladó és a https://www.zivada.hu/ webáruház üzemeltetője, az SP Venture a.s. gazdasági társaság, azonosítószáma: 246 77 108, székhelye Praha, Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, postai irányítószám: 130 00, bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe C szakasz 165362 betétszám alatt (a továbbiakban csak mint „Eladó” is).
 3. Az Eladó a webáruházat (továbbiakban csak „Webáruház” vagy csak „E-üzlet” is) a https://www.zivada.hu/ internetes címen elhelyezett weboldalon (továbbiakban csak mint „Weboldalak” is) üzemelteti, éspedig a weboldalak felületein (továbbiakban csak mint az „Áruház webes felülete” is) keresztül.
 4. A megrendelés Weboldalakon történő megvalósításának (csakúgy, mint az azt követő vásárlási szerződéskötésnek) feltétele, hogy a vevő elfogadja a jelen Üzleti Feltételeket, amelyek szerves részét képezik az Eladó vásárlási szerződéskötési ajánlatának, és a vevőnek a megrendelése elküldése előtt minden esetben lehetősége van megismerni ezeket az Üzleti Feltételeket. A vevő a megrendelés Eladónak történő elküldésével a Weboldalakon keresztül kifejezetten megerősíti, hogy megismerte a jelen Üzleti Feltételeket, és ezekkel az Üzleti Feltételekkel határozottan egyetért. Jelen Üzleti Feltételek az Eladó és a vevő között megkötött vásárlási szerződés részét képezik.
 5. Az Üzleti Feltételek szövegét az Eladó módosíthatja és kiegészítheti. Ez a rendelkezés azonban nem érinti a Üzleti Feltételek előző szövegének hatálya alatt keletkezett jogokat és kötelességeket.
 6. A Webáruházban megjelenített termékek vételára az általános 27 % -os forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.
 7. Áru az E-üzletben vételre kínált ingó dolog. Az E-üzlet ajánlatában szereplő áru minden esetben névvel van megjelölve, és rendszerint fényképen is ábrázolva van, ami illusztrációként szolgál, és nem mindig veszi figyelembe az E-üzlet kínálatában lévő összes változatot. Minden egyes Áruhoz tartozik (az illető Árura kattintva elérhető) megfelelő szekcióban egy rövid tájékoztató szöveg a kínált Áruról, továbbá ide van csatolva az adott Áru további változataira vonatkozó tájékoztató szöveg, amennyiben más változat is szerepel az ajánlatban. Az Áru kínálata különböző variációkban történik – raktáron van, azonnali szállítás vagy néhány napon belüli szállítás, illetve jelenleg nem kapható.
 8. A Vevő természetes vagy jogi személy, aki a Webáruházon keresztül Áru megrendelést valósít meg, és vásárlási szerződést köt az Eladóval, amelynek tárgya az Áru leszállítása. Vevő lehet fogyasztó vagy vállalkozó.
 9. Vásárlási szerződés az Eladó és a Vevő között a Webáruházon keresztül vagy egyéb távolsági kommunikációs eszközök használatával megkötött szerződés, amelynek tárgya Áru eladása vételár fejében. A Vásárlási szerződés alapján az Eladó kötelezettséget vállal, hogy a Vevő részére leszállítja a kiválasztott Árut – az eladás tárgyát, és lehetővé teszi neki, hogy megszerezze az adott Áru (az eladás tárgya) tulajdonjogát, a Vevő pedig kötelezettséget vállal, hogy az Árut (az eladás tárgyát) átveszi, és az érte járó vételárat kifizeti az Eladónak.
 10. Fogyasztó minden olyan ember, aki a vállalkozási tevékenységének keretén kívül vagy hivatásának önálló gyakorlása keretén kívül Vásárlási szerződést köt a vállalkozóval, vagy egyéb módon megegyezik vele.
 11. A Vállalkozó olyan Vevő, aki a Vásárlási szerződés megkötése és teljesítése során saját kereskedelmi vagy egyéb vállalkozói tevékenysége keretében, illetve hivatása önálló gyakorlásának keretében jár el.
 12. Vételár az Áru eladásának fejében fizetendő pénzösszeg, amely a Webáruház ajánlatában, a Vásárlási szerződés megkötésének időpontjában az Áru mellett fel van tüntetve ÁFA-val együtt. Amennyiben a Vevő által az Eladónak elküldött vagy telefonon intézett megrendelésével kezdődő és a Vásárlási szerződés szerinti adóköteles teljesítéssel befejeződő köztes időszakban az általános forgalmi adó mértékét szabályozó jogszabályok változnak, a szerződő felek kötelezik magukat, hogy az adóköteles teljesítés napján hatályos, az általános forgalmi adó mértékét szabályozó jogszabályok szerinti ÁFA összeget érvényesítik a Vásárlási szerződésben. Az esetleges ÁFA emelést a Vevő fizeti.
 13. Kézbesítési költség az Árunak a teljesítési helyre történő elküldéséért (szállítás, postaköltség, csomagolási díj) fizetendő, a kézbesítési költségek aktuális díjjegyzékében feltüntetett mértékű pénzösszeg. A Vásárlási szerződéstől való visszalépés esetén az Áru Eladóhoz történő visszaküldésének költségét a Vevő viseli.

Fogalmak meghatározása és értelmezése

Eladó adatai

SP Venture a.s. gazdasági társaság, azonosítószáma: 24677108; adóazonosító száma: CZ24677108

székhelye: Praha, Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, postai irányítószám: 130 00,

bejegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe C szakasz 165362 betétszám alatt;

számlaszám és számlavezető bank: 1164066/2060, vezetve a CITFIN a.s. banknál.

Az Eladó ÁFA-fizető.

Eladó elérhetőségi adatai:

Kézbesítési cím és a telephely címe: Praha, Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, postai irányítószám: 130 00,

Nyitvatartási idő: H–P: 8-17h

telefon: + 36 13237584

e-mail: info@zivada.hu

Az e-mail üzenetekre az Eladó általában 24 órán belül, legkésőbb azonban két munkanapon belül válaszol.

Általános információk

 1. A megrendelés lebonyolítása során használt távközlési eszközök (pl. telefon, internet, stb.) használatának költségei szokásos mértékűek, amelyek az Eladó által igénybe vett távközlési szolgáltatás, illetve az ilyen szolgáltatást nyújtó többi szolgáltató díjszabásától függenek. Ezeket a költségeket a Vevő viseli. A Vevő kifejezetten elfogadja a távközlési eszközök használatát. Az Eladó a távközlési eszközök használatáért semmilyen díjat nem számláz.
 2. A Vásárlási szerződés megkötése cseh nyelven történik, illetve esetlegesen más nyelven is, amennyiben az Eladó és Vevő számára az érthető, a cseh nyelvtől eltérő nyelvről a szerződő feleknek kifejezetten meg kell állapodniuk. A Vásárlási szerződés megkötéséhez vezető egyes technikai lépésekre vonatkozó részletes információk jelen Üzleti Feltételekben lentebb, valamint a Weboldalakon a tulajdonképpeni Árumegrendelésnél vannak feltüntetve.
 3. Az Árura és a Vételárra vonatkozó, Eladó által közölt Információk kötelező érvényűek, kivéve, ha nyilvánvaló hibáról van szó. A Vételárak tartalmazzák az összes adót (pl. ÁFA) és díjat, kivéve az Áru kézbesítésének költségét.
 4. A kiegészítéssel vagy eltéréssel tett ajánlat átvétele nem jelenti az ajánlat elfogadását.
 5. Az írásbelitől eltérő formában megkötött szerződés tartalmának igazolása, amennyiben az eltérést mutat a szerződés megállapodás szerinti tényleges tartalmától, nem rendelkezik joghatással.
 6. Nem kért teljesítés átvétele a Vevő részéről nem jelenti az ajánlat elfogadását.
 7. A Vásárlási szerződés megkötésére tett ajánlaton a Weboldalakon közzétett, az adott vételáron kínált Áru ajánlata értendő. Az Áru ajánlata tartalmazza a készletek elfogyására vagy az Eladó teljesítőképességének hiányára vonatkozó kikötést.
 8. A Vevő szabályosan kitöltött és a Weboldalakon keresztül elküldött, illetve telefonon tett megrendelése kötelező érvényű ajánlatnak számít a Vásárlási szerződés Eladóval történő megkötésére, eközben a Vevőt a Vásárlási szerződés megkötésére tett ajánlata a megrendelés elküldésétől számított 30 napig kötelezi. Ha a Vevő megrendelése kiegészítéssel vagy eltéréssel lett megküldve az Eladónak, nem számít szabályos megrendelésnek, és az ilyen megrendelés nem kötelezi az Eladót, de ennek ellenére kifejezetten elfogadhatja.
 9. Eladó a Polgári törvénykönyv 1827. § 1. bekezdése értelmében késedelem nélkül igazolja a megrendelés kézhezvételét a Vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre elküldött e-mailben, ugyanakkor ez a visszaigazolás nem jelenti a Vásárlási szerződés megkötésére tett ajánlat elfogadását. A tulajdonképpeni Vásárlási szerződés megkötésére a Vásárlási szerződés megkötésére tett ajánlat Eladó általi elfogadásával kerül sor, amely során elfogadásnak számít a megrendelés tárgyát képező Áru Eladó részéről történő elküldése a Vevőnek, vagy a megrendelés tárgyát képező Áru Vevő általi személyes átvétele, illetve a Vásárlási szerződés megkötésére tett ajánlat kifejezett elfogadása az Eladó részéről e-mailben vagy telefonon keresztül. Jelen Üzleti Feltételek rendelkezései a Vásárlási szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Fogyasztónak joga van a megrendelést törölni, vagyis a Vásárlási szerződés megkötésére tett ajánlatát visszavonni bármiféle szankció nélkül egészen az Áru Eladó részéről történő elküldésének időpontjáig. Ezt a tényt a Fogyasztó köteles e-mailben vagy telefonon keresztül bejelenteni az Eladónak.
 10. A Vevő a megrendeléskor megadott adatokat az elküldés előtt módosíthatja. A megrendelés kitöltése során a Vevő mindig visszaléphet egy lépéssel, és módosíthatja bármelyik megadott adatot. A megrendelés elküldése előtt a Vevő újból ellenőrizheti az összes megadott adatot, esetleg kijavíthatja azokat, mégpedig úgy, hogy megfelelő számú visszalépéssel visszatér ahhoz az adathoz, amit helytelenül adott meg, és kijavítja azt.
 11. Abban az esetben, ha az árukészlet kifogy, vagy az Eladó nem képes teljesíteni, az Eladónak joga van a Vevő megrendelését elutasítani, amiről a Vevőt 3 munkanapon belül tájékoztatni fogja.
 12. Vevőnek joga van az Áru megrendelését törölni, azaz visszavonni a Vásárlási szerződés megkötésére tett ajánlatát, bármiféle szankció nélkül egészen az Áru Eladó részéről történő elküldésének időpontjáig.
 13. Abban az esetben, ha a Vevő az Eladóval történt megállapodás alapján speciálisan neki megrendelt Áru megrendelését akarja törölni, a lemondási díj az Áru Vételárának 50%-ban van meghatározva.
 14. Fogyasztónak joga van indoklás nélkül elállni a Vásárlási szerződéstől 14 napon belül az Áru átvételének napjától; olyan Vásárlási szerződésnél, aminek a tárgya több fajta Áru, vagy több részből álló Áru, az utolsóként leszállított Áru átvételének napjától; olyan Vásárlási szerződésnél, aminek a tárgya rendszeresen ismétlődő áruszállítás, az elsőként leszállított Áru átvételének napjától. Nem lehet a szerződéstől indoklás nélkül elállni, ha az Árut már részben elhasználták. Ugyancsak nem lehet elállni olyan Árura vonatkozó szerződéstől, aminek a jellege, különösen higiéniai okokból, ezt kizárja (pl. ajakrúzsok, krémek, samponok, sminkecsetek, fogkefék, epilátorok, borotvák, stb.).
 15. A Vásárlási szerződéstől való elállását a Fogyasztó 14 napon belül elküldi vagy átadja az Eladónak. A Vevő nem köteles megindokolni, hogy miért lép vissza a Vásárlási szerződéstől.
 16. Fogyasztó használhatja a Vásárlási szerződéstől való elállás mellékelt formanyomtatványát, ez azonban nem kötelező. A Fogyasztó itt töltheti le és töltheti ki a formanyomtatványt Vásárlási szerződéstől való elálláshoz. Ahhoz, hogy be legyen tartva a Vásárlási szerződéstől való elállásra adott határidő, elegendő a Vásárlási szerződéstől való visszalépést elküldeni a vonatkozó határidő letelte előtt.
 17. Eladó köteles a Fogyasztónak a Vételárat olyan összegben visszatéríteni, ami teljes mértékben megfelel az Áru árának, valamint a leszállítására kifizetett költségnek (kivéve az Eladó által ajánlott legolcsóbb standard leszállítási módtól eltérő, más választott leszállítási mód következtében keletkezett járulékos költségeket), éspedig a Vásárlási szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül, azonos módon, mint ahogy a Fogyasztótól a fizetést befogadta. Ha az Eladó az Áru egy bizonyos leszállítási módjának keretében több lehetőséget ajánl fel, a legolcsóbbat köteles a Fogyasztónak megtéríteni. Az Árut az Eladónak hiánytalanul (nem utánvéttel) kell visszaküldeni. Javasoljuk az árut az eredeti csomagolásban, elhasználódás vagy sérülés nyomai nélkül, minden esetben a szállításhoz megfelelően becsomagolva visszaküldeni. Az Áru visszaküldésének költségét a Fogyasztó viseli. Ha a visszaküldött Áru hiányos, sérült, vagy láthatóan elhasználódott, az Eladó kártérítési igénnyel léphet fel. Az Áruban keletkezett kár megtérítésére vonatkozó igényét az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a Vevő vételár-visszafizetési igényével szemben.
 18. A Vásárlási szerződéstől való elállás esetén az Eladó nem köteles a Fogyasztónak addig visszafizetni a tőle befogadott pénzösszeget, amíg a Fogyasztó az Árut át nem adja, vagy nem igazolja, hogy az Árut elküldte az Eladónak.
 19. Fogyasztó az Árut indokolatlan késedelem nélkül, a Vásárlási szerződéstől való elállás napjától számított 14 napon belül köteles visszaküldeni az Eladónak a Praha, Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, postai irányítószám: 130 00 címre, vagy ezen a címen személyesen átadni az Eladónak. A határidő akkor számít betartottnak, ha a Fogyasztó az Árut 14 nap letelte előtt visszaküldi az Eladónak.
 20. Vásárlási szerződéstől való elállás mintája itt érhető el.
 21. Fogyasztó a Polgári törvénykönyv 1837. § rendelkezésével összhangban nem állhat el a/az:

Vásárlási szerződés, az áru megrendelése

Megrendelés törlése és Elállás a Vásárlási szerződéstől

○      szolgáltatásnyújtásról szóló szerződéstől, ha az a szerződéstől való elállásra adott határidő letelte előtt adott előzetes, kifejezett hozzájárulásával teljesült, és a vállalkozó a szerződés megkötése előtt közölte a fogyasztóval, hogy ilyen esetben nincs joga a szerződéstől visszalépni;

○      árueladásról vagy szolgáltatásnyújtásról szóló szerződéstől, ha azok ára a vállalkozó akaratától függetlenül a pénzpiaci ingadozásoktól függ, ami bekövetkezhet a szerződéstől való elállás határideje alatt;

○      szeszes italok eladásáról szóló szerződéstől, amelyek leszállítására harminc nap eltelte után kerülhet sor, és amelyeknek az ára a vállalkozó akaratától függetlenül a pénzpiaci ingadozásoktól függ;

○      áru eladásáról szóló szerződéstől, amely a fogyasztó kívánsága szerint lett módosítva, vagy személyére lett szabva;

○      gyorsan romlandó áru eladásáról szóló szerződéstől, csakúgy, mint az olyan áruról, amely a leszállítás után helyrehozhatatlanul össze lett keverve más termékkel;

○      a fogyasztó kérése alapján, az általa megadott rendeltetési helyen végzett javításról vagy karbantartásról szóló szerződéstől; ez nem vonatkozik a kért javítástól eltérő, utólag elvégzett javításokra vagy a kért alkatrésztől eltérő, más alkatrészek leszállítására;

○      zárt csomagolású áru eladásáról szóló szerződéstől, amit a fogyasztó kivett a csomagolásból, és higiéniai okokból nem lehet visszaadni;

○      hang- vagy képfelvételek, illetve számítógépes programok eladásáról szóló szerződéstől, ha az eredeti csomagolásukat megbontotta;

○      újságok, időszaki kiadványok vagy folyóiratok eladásáról szóló szerződéstől;

○      szállásról, közlekedésről, étkeztetésről vagy a szabadidő eltöltéséről szóló szerződéstől, ha ezeket a vállalkozó meghatározott időpontban teljesíti;

○      a nyilvános árveréseket szabályozó törvény szerinti nyilvános árverés alapján megkötött szerződéstől, vagy

○      digitális tartalom eladásáról szóló szerződéstől, amennyiben a fogyasztó a szerződéstől való elállásra adott határidő letelte előtt adott előzetes kifejezett hozzájárulásával nem fizikai adathordozón lett teljesítve, és a vállalkozó a szerződés megkötése előtt közölte a fogyasztóval, hogy ilyen esetben nincs joga a szerződéstől visszalépni.

 1. Ha a Fogyasztó a megrendelésben megjegyzésként speciális kívánságot vagy más kérést tüntet fel, Eladó fenntartja a jogot magának, hogy a Vásárlási szerződéstől a megrendelt Áru Fogyasztónak történő átadásának időpontjáig bármikor elálljon.
 2. Amennyiben a Vásárlási szerződés tárgyát képező Áru nem áll rendelkezésre, az Eladó haladéktalanul, a Vásárlási szerződés megkötésétől számított legkésőbb öt (5) munkanapon belül, jogosult az érintett Vásárlási szerződéstől elállni, és erről értesíteni a Vevőt.
 3. Fogyasztó nem jogosult a Vásárlási szerződéstől indoklás nélkül elállni, ha az Áru részben felhasználásra került, ilyen estben az Eladó belátásától függ, hogy elfogadja-e a Vásárlási szerződéstől való elállást, és érvényesíti-e a jelen Üzleti Feltételek 15. bekezdésében ismertetett eljárást.
 4. Szintén nem lehet a Vásárlási szerződéstől elállni olyan Áru vonatkozásában, amelynek jellege azt nem teszi lehetővé, különösen a zárt csomagolású Áru esetén, ha a Fogyasztó kivette a csomagolásból, és higiéniai okok miatt nincs lehetőség a visszavételére (pl. ajakrúzsok, krémek, szempillafestékek, samponok, hajkondicionáló szerek, sminkecsetek, dekoratív kozmetikai termékek, testápolók, stb.). Amennyiben a visszaadott áru a Vevő kötelességszegése következtében sérült, az Eladó jogosult a Vevővel szemben az Áru értékcsökkenésének megtérítésére vonatkozó igényét érvényesíteni, és beszámítani azt a visszatérített Vételárba.
 5. Felbontott, kipróbált vagy a Vevő által másként használt Áru visszaadása esetén a visszaadást az Eladó csak akkor fogadja el, ha az Eladónak joga van követelni az Áru értékcsökkenésének megtérítését, és azt beszámíthatja a visszatérített Vételárba. Az Eladó ilyen esetben csak a Vételár egy részét téríti vissza a Vevőnek, figyelembe véve, hogy mekkora értéket képvisel a visszaadott Áru. A Vevőnek visszatérített Vételár pontos összegét egyedileg kell elbírálni (tisztában kell lenni azzal, hogy számos parfüm értékének lényeges részét teszi ki a külalak, és értékvesztés következik be pl. a szórófej sapkák, parfümös palackok díszítő elemei vagy más hasonló díszítő részek eltávolításával, aminek következtében az ilyen Árut nem lehet érintetlenként megjelölni. A Vételár visszatérített része ilyen esetben az elhasználódás mértékétől függ, és általában az alábbiakból indul ki:

Áru állapota

Vételár visszatérített része

Új, nem használt, bontatlan csomagolású Áru

Vételár 100%-a

Felbontott, kipróbált – kevesebb mint 5 ml hiányzik

Vételár 70%-a

Felbontott, kipróbált – a mennyiség kevesebb mint   20%-a hiányzik

Vételár 50%-a

A Vételárak fent ismertetett részösszegei csak tájékoztató jellegűek, visszatérítésükre nem szolgáltatnak jogigényt.

Az áru kézbesítése és fizetési feltételek

 1. A Vevő által a megrendelésben kiválasztott kézbesítés költségét a Vevő viseli.
 2. Az Eladó az Árut hiánytalanul szállítja le a Vevőnek, általában a megrendelés visszaigazolásától számított 1 napon belül, hacsak a Weboldalakon egyes Áruk mellett nem szerepel más szállítási határidő. Vevő köteles az Árut átvenni és kifizetni.
 3. A Vevő által átvett valamennyi küldeményt még a szállító sofőrjének jelenlétében meg kell vizsgálni, hogy a csomagolás nem sérült és a ragasztás nem vált fel, az eredeti rögzítő és gyári ragasztószalagok nincsenek elvágva. Sérülés esetén a küldeményt azonnal fel kell bontani, és le kell ellenőrizni a tartalom hiánytalanságát és a leszállított Áru mennyiségét. Sérült Áru vagy hiányos küldemény megállapítása esetén a helyszínen kárjegyzéket kell felvenni a keletkezett kár jellegéről és mértékéről, illetve listát kell készíteni a küldeményből hiányzó Árukról, vagy pedig, tekintettel a küldemény sérülésének jellegére, el kell utasítani a küldemény átvételét, és vissza kell küldeni a szállítónak, az ok feltüntetésével a szállítólevélen.
 4. Az Áru tulajdonjoga az Áru átvételének időpontjában száll át a Vevőre, feltéve, hogy a Vételárat hiánytalanul kifizette. A dolog kárkockázata az Áru átvételével a Vevőre száll át.
 5. Minden egyes megrendeléshez adóügyi bizonylat kerül kiállításra. Az adóügyi bizonylatot az áru átvételét követő napon valamennyi kellékével együtt el kell küldeni a Vevő által a megrendelésben megadott e-mail címre.
 6. A kézbesítés módjaira és díjaira vonatkozó információk itt vannak ismertetve.
 7. A Vevő hibás teljesítésből eredő jogait olyan hiba alapozza meg, ami a kárfelelősség Vevőre történő átszállásakor már az Áru sajátja, bár csak később jelentkezik. A Vevő jogait megalapozza olyan később keletkezett hiányosság is, amit az Eladó okoz kötelességének megszegésével.
 8. Ha az Árunak olyan hiányossága van, amit meg lehet szüntetni, a Vevő követelheti a kijavítását, vagy a hiányzó dolog pótlását, illetve arányos mértékű engedményt kérhet a Vételárból. Ha a hiba nem javítható, és az Árut a hiba miatt nem lehet megfelelően használni, a Vevő vagy elállhat a Vásárlási szerződéstől, vagy arányos mértékű engedményt kérhet a Vételárból. A Vevőnek a joga érvényesítése érdekében felmerült költsége erejéig költségtérítés is jár.
 9. Az Áru hibás, ha az Eladó azt nem a megállapodás szerinti mennyiségben, minőségben és kivitelben adja át a Vevőnek. Ha a minőségre és a kivitelre nincs megállapodás, Eladó olyan minőségben és kivitelben teljesít, ami megfelel a Vásárlási szerződésből nyilvánvaló célnak.
 10. Ha a minőség és a kivitel meghatározása megállapodás szerinti minta vagy sablon alapján történik, az Árunak minőségében és kivitelében meg kell felelnie a mintának vagy sablonnak. Ha a Vásárlási szerződésben szereplő minőség vagy kivitel eltér a mintától vagy sablontól, a Vásárlási szerződés a meghatározó. Amennyiben a Vásárlási szerződés és a minta eltérő, de egymással nem ellentétes minőséget vagy kivitelt határoz meg, az Árunak meg kell felelnie a Vásárlási szerződésnek és a mintának vagy sablonnak is. Hiányosságnak számít az eltérő teljesítés is. Hiányosságnak számítanak továbbá az Áru használatához szükséges dokumentumokban lévő hibák is.
 11. Vevő köteles az Árut leellenőrizni az Áru átvételekor, vagy ha ez nem lehetséges, haladéktalanul az Áru átvétele után.
 12. Ha a hibás teljesítés a Vásárlási szerződés lényeges megszegését jelenti, a fogyasztónak joga van:
 1. Az elfogadott fizetési módokra vonatkozó információk itt vannak ismertetve.

Hibás teljesítésből eredő jogok és kötelességek. Minőségért való felelősség az Áru átvételekor és Panaszkezelési eljárás

Hibás teljesítésből eredő jogok és kötelességek általában

○      a hiányosság megszüntetésére új, hibátlan Áru vagy a hiányzó Áru leszállításával,

○      a hiányosság megszüntetésére az Áru kijavításával,

○      arányos engedményre az Áru Vételárából, vagy

○      a Vásárlási szerződéstől való elállásra.

 1. Vevő közli az Eladóval, hogy melyik jogát választotta, mégpedig a hiányosság bejelentésekor vagy haladéktalanul a hiba bejelentése után. A választott lehetőséget a Vevő nem változtathatja meg az Eladó hozzájárulása nélkül; ez nem érvényes, ha a vevő olyan hiba kijavítását kéri, amelyről kiderült, hogy nem javítható. Ha az eladó nem szünteti meg a hiányosságot a megfelelő határidőben, vagy jelzi a Vevőnek, hogy a hibát nem javítja ki, Vevő a hiba kijavítása helyett arányos engedményt kérhet a Vételárból, vagy elállhat a Vásárlási szerződéstől. Ha a Vevő nem érvényesíti kellő időben a Vásárlási szerződés lényeges megszegéséből eredő jogát, olyan jog illeti meg, mintha nem került volna sor a Vásárlási szerződés lényeges megszegésére.
 2. Ha a hibás teljesítés nem jelenti a Vásárlási szerződés lényeges megszegését, a Vevőnek joga van kérni a hiányosság kijavítását vagy arányos engedményt a Vételárból.
 3. Amennyiben a Vásárlási szerződés nem lényeges megsértése esetén a Vevő nem érvényesíti a Vételár engedményre vonatkozó jogát, vagy nem áll el e Vásárlási szerződéstől, Eladó leszállíthatja a hiányzó dolgot, vagy megszüntetheti a jogi hiányosságot. Az egyéb hiányosságokat az Eladó saját választása alapján az Áru kijavításával vagy új Áru leszállításával szüntetheti meg; a választásával nem okozhat a Vevőnek aránytalan költségeket.
 4. Ha az Eladó nem szünteti meg a hiányosságot kellő időben, vagy a hiányosság megszüntetését elutasítja, Vevő engedményt kérhet a Vételárból, vagy elállhat a Vásárlási szerződéstől. A választott lehetőséget a Vevő nem változtathatja meg az Eladó hozzájárulása nélkül. Ha az Eladó új Árut szállít le a Vevőnek, a Vevő az Eladónak, annak költségén, visszaküldi az eredetileg leszállított Árut.
 5. Vevő nem léphet vissza a Vásárlási szerződéstől, és új Áru leszállítását sem kérheti, ha nem tudja az Árut abban az állapotban visszaadni, amilyenben megkapta. Ez nem érvényes akkor, ha

○      az állapot megváltozása az Áru hibájának megállapítása céljából elvégzett vizsgálat következtében következett be,

○      a Vevő az Árut a hiba észlelése előtt használatba vette,

○      az Áru változatlan állapotban való visszaküldésének meghiúsulását nem a Vevő magatartása vagy mulasztása okozta, vagy

○      a Vevő még a hiányosság felfedezése előtt eladta az Árut, vagy elhasználta azt, illetve szokásos használat közben változtatta meg az Árut; ha csak részben történt így, a Vevő visszaküldi az Eladónak, amit még vissza tud adni, és az Eladót kárpótolja abban az összegben, amennyi haszna volt a dolog használatából.

 1. Amennyiben a Vevő nem jelzi kellő időben az Áru hibáját, elveszíti a Vásárlási szerződéstől való elállásra vonatkozó jogát.
 2. Vevőt nem illeti mag a hibás teljesítésből eredő joga, ha az Áru olyan hiányosságáról van szó, amit szokásos figyelem-ráfordítással már a Vásárlási szerződés megkötésekor fel kellett ismernie.
 3. Használt Áru eladása esetén az Eladó nem felel az addigi használatnak vagy elhasználódásnak megfelelő mértékű hiányosságokért. A csökkentett áron eladott Árunál az Eladó nem felel azért a hiányosságért, ami miatt a csökkentett árban megállapodtak. Csere helyett ezekben az esetekben a Vevőnek arányos árengedményre van joga.
 4. Eladó felel a Fogyasztó felé azért, hogy az Árunak az átvételkor nincs hibája. Különösen az Eladó felel a Fogyasztó felé azért, hogy amikor a Fogyasztó az Árut átvette:

Minőségért való felelősség az Áru átvételekor

○      az Áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, ilyen megállapodás hiányában olyan tulajdonságokkal, amiket az Eladó vagy a gyártó ismertetett, vagy amiket a Fogyasztó, tekintettel az Áru jellegére és az általuk folytatott reklámra, elvárt,

○      az áru megfelel arra a célra, amit az Eladó a használatára vonatkozóan állít, vagy amire az ilyen fajta Árut használni szokás,

○      az Áru minősége és kivitele megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy sablonnak, amennyiben a minőség és a kivitel megállapodás szerinti minta vagy sablon alapján lett meghatározva,

○      az Áru megfelelő mennyiségű, méretű és tömegű, továbbá

○      az Áru megfelel a jogszabályi előírások követelményeinek.

 1. Ha a hiba az Áru átvételétől számított hat hónapon belül jelentkezik, azt úgy kell tekinteni, hogy az Áru már az átvételkor is hibás volt.
 2. Fogyasztó jogosult érvényesíteni az olyan hibából eredő jogát, ami az Árun az átvételétől számított 24 hónapon belül jelentkezik.
 3. A minőségi garancia az Áru átvételekor nem vonatkozik az alábbi esetekre:

○      az Áru károsodását nem megfelelő vagy szakszerűtlen kezelés okozta,

○      az Áru sérülését természeti erők okozták,

○      az Áru károsodása szokásos elhasználódással keletkezett, és

○      az Áru a tervezett használatot meghaladó mértékű használatnak volt kitéve.

 1. Ha az eladott Árun, a göngyölegén, az Áruhoz mellékelt utasításon vagy a reklámban egyéb jogszabályokkal összhangban fel van tüntetve az Áru felhasználhatósági ideje, alkalmazni kell a minőségi jótállásra vonatkozó rendelkezéseket. A fentieket nem kell alkalmazni:

○      csökkentett áron értékesített Árunál arra a hiányosságra vonatkozóan, ami miatt a csökkentett árban megállapodtak,

○      szokásos használat közben elhasználódott Árura,

○      használt Árunál a használat mértékének megfelelő hibára, vagy olyan elhasználódásra, ami már akkor az Áru sajátja volt, amikor a Fogyasztó azt átvette, illetve

○      ha az az Áru jellegéből következik.

 1. Ha a Fogyasztó kéri, az Eladó írásos formában igazolja, milyen mértékben állnak fenn és mennyi ideig tartanak a hibás teljesítésből eredő kötelességek. Az Eladó hibás teljesítésből eredő kötelességei legalább ugyanolyan mértékben állnak fenn, mint amilyen ideig a gyártó hibás teljesítésből eredő kötelességei tartanak. Az igazoláson feltünteti a nevét, székhelyét és azonosítószámát, esetleg az azonosításához szükséges további adatokat. Amennyiben szükséges, az igazolásban az Eladó érthető felvilágosítással szolgál a saját felelősségének tartalmáról, mértékéről, feltételeiről és időtartamáról, továbbá az ebből eredő jogok érvényesítési módjáról is. Az igazolásban az Eladó egyúttal közli, hogy a Fogyasztónak az áruvásárláshoz kapcsolódó egyéb jogait ez nem érinti. Ezeknek a kötelességeknek nem teljesítése nem sérti az igazolás érvényességét.
 2. Ha az Áru nem rendelkezik a fentiek szerinti tulajdonságokkal (különösen ha az Áru nem rendelkezik a felek által megállapodott tulajdonságokkal, illetve megállapodás hiányában olyan tulajdonságokkal, amiket az Eladó vagy a gyártó ismertetett, vagy amelyeket a Fogyasztó, tekintettel az Áru jellegére és a vele kapcsolatosan folytatatott reklámra, elvárt; az Áru nem felel meg arra a célra, amit az Eladó a használatára vonatkozóan állít, vagy amire az ilyen fajta Árut használni szokás; az Áru minősége és kivitele nem felel meg a megállapodás szerinti mintának vagy sablonnak, amennyiben a minőség és a kivitel megállapodás szerinti minta vagy sablon alapján lett meghatározva; az Áru nem megfelelő mennyiségű, méretű vagy tömegű, és nem felel meg a jogszabályi előírások követelményeinek) Fogyasztó kérheti új, hibátlan Áru leszállítását is, ha az, tekintettel a hiba jellegére, nem aránytalan, amennyiben a hiányosság csak az Áru alkatrészét érinti, a Fogyasztó csak a hibás alkatrész cseréjét kérheti; amennyiben ez nem lehetséges, elállhat a Vásárlási szerződéstől. Ha azonban az, tekintettel a dolog jellegére, aránytalan, különösen, ha a hibát haladéktalanul meg lehet szüntetni, a fogyasztó jogosult a hiba ingyenes kijavítására.
 3. Új Áru leszállítására vagy alkatrész cseréjére jogosult a Fogyasztó elháríthatatlan hiba esetén is, ha a javítás után ismételten előforduló hiba vagy nagyobb számú meghibásodás miatt az Árut nem tudja rendesen használni. Ilyen esetben a Fogyasztó jogosult a Vásárlási szerződéstől elállni.
 4. Ha a Fogyasztó nem áll el a Vásárlási szerződéstől, vagy nem érvényesíti a jogát új, hibátlan Áru leszállítására, az Áru kijavítására vagy alkatrészének cseréjére, arányos engedményt kérhet. Arányos engedményre jogosult a Fogyasztó abban az esetben is, ha az Eladó nem tud leszállítani új, hibátlan Árut, alkatrészt cserélni vagy az Árut megjavítani, továbbá abban az esetben is, ha az Eladó ésszerű időn belül nem orvosolja a hiányosságot, illetve a hiba orvoslása a Fogyasztónak jelentős nehézségeket okozna.
 5. Hibás teljesítésből eredő jog nem illeti meg a Fogyasztót, ha a Fogyasztó már az Áru átvétele előtt tudta, hogy az Áru hibás, vagy ha a meghibásodást maga a Fogyasztó okozta.
 6. Ha az Árunak olyan hibája van, amiből az Eladónak kötelezettsége származik, csökkentett áron értékesített Áruról vagy használt Áruról van szó, a Fogyasztó az áru cseréje helyett arányos árengedményre jogosult.
 7. Eladó csak abban az esetben nyújt minőségi garanciát az Áru átvételekor olyan Vevőnek, aki Vállalkozó, ha a szerződő felek abban kifejezetten megállapodtak. Az Eladó felelősségét az Áru hibájáért ilyen esetben a Polgári törvénykönyv szabályozza.
 8. Vevő az Áruval kapcsolatos reklamációját (hibák kifogásolását) köteles a hiányosság (hiba) észlelése után haladéktalanul érvényesíteni az Eladónál, éspedig vagy személyesen az Eladó Praha, Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1496/8, postai irányítószám: 130 00 címen található telephelyén, hétfőtől péntekig 9:00 órától 18:00 óráig tartó nyitvatartási időben, vagy megfelelő formanyomtatvány elküldésével az Eladó telephelyének fenti címére, Vevő ezzel egyidejűleg feltünteti saját elérhetőségi adatait, ismerteti a hibát és a reklamáció intézésének módjára vonatkozó kérését. A reklamáció érvényesítésének formanyomtatványa itt tölthető le.
 9. Vevő köteles közölni az Eladóval, a hiba bejelentésekor, illetve a hiba bejelentése után haladéktalanul, hogy milyen jogosultságot választott. A választás megváltoztatására az Eladó hozzájárulása nélkül csak akkor van lehetőség, ha a Vevő olyan hiba kijavítását kérte, amiről kiderül, hogy nem javítható. Amennyiben a Vevő a Vásárlási szerződés lényeges megszegéséből eredő jogosultságát nem választja ki, ugyanazok a jogosultságok illetik meg, mint a Vásárlási szerződés nem lényeges megsértése esetén. A vevőnek igazolni kell az Áru megvásárlását (lehetőleg vásárlási bizonylattal).
 10. Eladó köteles a Vevőnek írásos igazolást kiadni arról, hogy a Vevő mikor érvényesítette a hibás teljesítésből eredő jogát, mégpedig késedelem nélkül, legkésőbb két munkanapon belül a hibás teljesítésből eredő jog érvényesítésének napjától, továbbá arról, hogy mit tartalmaz a reklamáció, milyen módját kéri a Vevő a reklamáció intézésének; valamint igazolást a reklamáció rendezésének dátumáról és módjáról, beleértve az esetleges igazolást a javítás elvégzéséről és időtartamáról, esetlegesen a reklamáció elutasításának írásbeli indoklását. Az Eladónál a teljes nyitvatartási idő alatt jelen van a reklamációk intézésével megbízott személy.
 11. A reklamáció érvényesítésének időpontjául az az időpont számít, amikor az Eladó tudomást szerez a reklamációról.
 12. Az Árut célszerű megfelelő csomagolásban becsomagolva szállítani, hogy ne sérüljön meg, tiszta és hiánytalan maradjon. Az Eladó vagy általa megbízott személy a reklamációról azonnal, bonyolultabb esetekben három munkanapon belül hoz határozatot. Ebbe a határidőbe nincs beszámítva a hiányosság szakmai értékelésének a termékfajta szerinti arányos időtartama. A szakmai értékelés szükségességét az Eladó közli a Vevővel. A reklamációt, beleértve a hiba kijavítását felesleges halogatás nélkül, legkésőbb a reklamáció érvényesítésének napjától számított 30 napon belül rendezni kell, hacsak az Eladó nem állapodik meg a Vevővel hosszabb határidőben. A határidő eredménytelen letelését a szerződés lényeges megszegésének kell tekinteni. Ezen határidők betartásának feltétele, hogy a Vevő a reklamáció intézéséhez elvárt és szükséges együttműködést tanúsít, azaz különösen, hogy lehetővé teszi az Eladónak a reklamált Áru megvizsgálását, továbbá, hogy a Vevő igazolja az Áru megvételét lehetőleg vásárlási bizonylattal, továbbá, hogy a Vevő kifogásolja az Áru hibáját, ami miatt reklamál, és közölje az Eladóval, hogy a reklamáció rendezésének milyen módját kéri. Ha az Eladó elutasítja az Áru hibájának kijavítását, a Vevő arányos árengedményt kérhet, vagy elállhat a Vásárlási szerződéstől. Amennyiben a Vevő jogosan kifogásolta az Eladónál az Áru hibáját, a reklamáció intézésének ideje alatt, illetve addig az ideig amikor a Vevőnek kötelessége volt az Árut elvinni, nem telik a hibás teljesítésből eredő jogok érvényesítésére biztosított határidő, sem a jótállási idő. Ha az Áru vagy egy része cseréjére kerül sor, az Eladó felelőssége ugyanúgy érvényesül, mintha új Áru vagy alkatrész eladásáról lenne szó. A reklamáció rendezéséről az Eladó írásban értesíti a Vevőt olyan módon, amilyenben a reklamáció érvényesítésekor megállapodtak (pl. postai úton, e-mailben, SMS üzenetben). Abban az esetben, ha jogos reklamációról van szó, a Vevőnek jár az Árura vonatkozó reklamáció intézése érdekében észszerűen felmerült költségek megtérítése.
 13. Az olyan áruküldemények, amelyekről nem derül ki, hogy miért lettek az Eladónak elküldve, vissza lesznek küldve a feladónak annak költségén.
 14. Eladó különböző fajtájú árengedményeket nyújt (hűségengedmény, mennyiségi engedmény, kedvezmény ajánlásért ismerősök körében, stb.). Minden kedvezményhez felhasználási szabályok tartoznak.
 15. Abban az esetben, ha az árengedmény vagy kedvezmény kupon az adott engedményre vagy kedvezménykuponra vonatkozó szabályokkal ellentétesen kerül felhasználásra, Eladó jogosult az ilyen árengedmény vagy kedvezménykupon érvényesítését elutasítani. Ilyen estben tájékoztatja a Vevőt, és felajánlja neki a megrendelés árengedmény vagy kedvezménykupon nélküli rendezését.
 16. A konkrét árengedmény érvényesítésének szabályai és feltételei vagy közvetlenül vannak mellékelve az árengedményhez (tájékoztató formájában), vagy az árengedmény mellett fel van tüntetve a Weboldalak megfelelő részéhez irányító link, ahol általában részletesen ismertetve vannak, illetve kérésre beszerezhetők az Eladótól a konkrét érdeklődőnek elküldött e-mail formájában. Abban az esetben, ha az árengedmény értelmezése során kétségek merülnek fel, a felhasználás Eladó szerinti értelmezése az irányadó.
 17. Minden engedményt vagy kupont, ellenkező rendelkezés hiányában csak egy alaklommal lehet felhasználni. Több alkalommal történő felhasználás esetén, az Eladónak joga van az ilyen engedmény elismerését elutasítani.
 18. Abban az esetben, ha az árengedményt olyan Vevő érvényesíti, aki nem Fogyasztó, és nem megvásárolt ajándékutalványokról van szó, Eladónak joga van az ilyen árengedmény vagy kedvezménykupon érvényesítését elutasítani.
 19. Abban az estben, ha az ajándékutalvány vagy kedvezménykupon értéke nagyobb, mint az egész vásárlás összege, a különbség nem váltható át új utalványra vagy kuponra, és a fel nem használt összeg nem téríthető vissza.
 20. A megkötött Vásárlási szerződés az Eladónál lesz elhelyezve úgy, hogy az alapján tudjon az Eladó szabályszerűen teljesíteni, és a Vevő is elkérheti a megrendelés elküldésének napjától számított egy éven belül.
 21. Az itt nem szabályozott kérdésekre a 89/2012 Sb. számú törvény, a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, továbbá a fogyasztóvédelemről szóló 634/1992 Sb. számú törvény és egyéb, többször módosított jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 22. Eladó és Vevő kötelezettséget vállalnak, hogy valamennyi vitás kérdést elsősorban békés úton, a Vevő és az Eladó közötti megegyezés alapján rendezik. A panaszok peren kívüli rendezését az Eladó az info@spventure.cz internetes címen keresztül biztosítja. A fogyasztó panaszának rendezésére vonatkozó információt Eladó megküldi a Vevő elektronikus címére. Arra az esetre, ha az Eladó és a Vevő közötti vitát nem sikerül békés úton rendezni, az ilyen viták rendezésére az általános bíróságok illetékesek.
 23. A Vevőnek, aki Fogyasztónak számít, joga van a Vásárlási szerződésből vagy szolgáltatási szerződésből eredő fogyasztói jogvita peren kívüli rendezésére. A szervezet, amely jogosult a vita peren kívüli rendezésére a Česká obchodní inspekce (Cseh Kereskedelmi Felügyelet). Bővebb információk a www.coi.cz internetes oldalakon érhetők el.
 24. A fogyasztói jogvita peren kívüli rendezésének megindítását kizárólag a Fogyasztó indítványozhatja, és csak abban az esetben, ha a vitát nem sikerült közvetlenül az Eladóval rendezni. Az indítványt attól a naptól számított legkésőbb egy éven belül lehet benyújtani, amelyen a Fogyasztó a vita tárgyát képező jogát először érvényesítette az Eladónál.
 25. A Fogyasztónak joga van a vita peren kívüli rendezését online megindítani az ec.europa.eu/consumers/odr/weboldalon elérhető ODR platformon keresztül.
 26. Az Eladót a Fogyasztóval szemben nem köti a Polgári törvénykönyv 1826. § 1. bekezdés e) pontja szerinti semmilyen magatartási kódex. Az eladó az áru értékesítésére vállalkozási engedély alapján jogosult. A vállalkozás ellenőrzését a hatásköre keretei között az engedélyező hatóság végzi. A személyes adatok védelmének területén a felügyeletet az Adatvédelmi Hivatal gyakorolja. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet meghatározott körben többek között a fogyasztóvédelemről szóló, hatályos szövegű 634/1992 Sb. számú törvény betartása fölött gyakorol felügyeletet. Abban az esetben, ha a Vásárlási szerződés megkötésére az Eladó és Vállalkozó (azaz a Polgári törvénykönyv 420. § és azt követő §-ok szerinti Vállalkozó) között került sor, arra a szerződésre és a vele kapcsolatos jogviszonyokra a Polgári törvénykönyv vonatkozó rendelkezései, elsősorban is a 2079. § és azt követő §-ok rendelkezései az irányadók. Nem pedig tehát a kizárólag fogyasztói szerződések megkötésére vonatkozó rendelkezések.
 27. Az értékesítési bevételek nyilvántartásáról szóló törvény szerint az eladó köteles a vevőnek nyugtát kiállítani. Egyúttal köteles az adóhatóságnál online nyilvántartásba venni a befolyt bevételt; technikai hiba miatti rendszerkiesés esetén legkésőbb 48 órán belül.
 28. Valamennyi szerződéses viszonyra a Cseh Köztársaság jogrendje az irányadó.

Panaszkezelési eljárás

Árengedmények és kedvezménykuponok

Záró rendelkezések

Jelen Üzleti Feltételek 2020. 1. 1-én lépnek hatályba.

Törődünk az Ön magánéletével

Ez az online áruház sütiket tárol a megfelelő működés elősegítése érdekében. Szolgáltatásaink használatával Ön hozzájárul ezek használatához.

Összes engedélyezéseRészletes beállítások